วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ร่างปฏิทิน การสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 58

16 ต.ค. 2014
479

ลำดับที่ 1

รับสมัครคัดเลือก วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19 ธ.ค.2557
ประเมินประวัติและผลงาน  วันที่ 20-23 ธ.ค.2557

ลำดับที่ 2

สอบข้อเขียน วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2557
ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ลำดับที่ 3

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2557

ลำดับที่ 4

ประกาศผล วันที่ 6 มกราคม 2558

เครดิตที่มา http://www.kruwandee.com/

………………………………………………………………………………….

สำหรับท่านที่จะสอบสามารถเข้าไปอ่านหนังสือได้ที่นี่ครับผม (คลิกที่หัวข้อได้เลย) 

1. กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ

รวบรวมเนื้อหากฏหมายและพรบ. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและครู

2. ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

หมวดหมู่นี้จะรวบรวม วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรมและจริธรรม มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

3. วิชาการศึกษา

หมวดหมู่นี้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร จิตวิทยา การแนะแนว ปรัชญาการศึกษา การวัดผลประเมินผล การจัดการชั้นเรียน สื่อ และวิจัยฯ


Loading...