วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

วิชาการศึกษา

16 มกราคม กิจกรรมวันครู ประวัติและความสำคัญของวันครูแห่งชาติ
ครูในยุคศตวรรษ ที่ 21 ต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ลักษณะ 15 ข้อ ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
ตัวอย่างรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน อ้างอิง​ ก.ค.ศ.
ค่าสมัครสอบ IELTS (International English Language Testing System)
สมรรถนะหลัก 5 ประการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ แกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว
วิธีการคิดเวลาเรียนของนักเรียน
ศิลป์คำนวณเรียนอะไรบ้าง มาดูกันเลยจ้า
ลิงก์เข้าระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 2565
กฎหมายจราจรใหม่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565
รายวิชาสอบกลาง สำหรับ TCAS66 สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ
อัพเดท เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน อนุบาลจนถึง ปวช. 2566-2569
วันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรก โดยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2486
ตัวอย่างเรียงความวันแม่ กิจกรรมดีๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
กลอนวันแม่ อันพระคุณแม่นับคณา เกินกว่ายากหาไหน
รวมเพลงวันแม่ ซึ้งๆ ฟังทีไร น้ำตาไหลทุกที
ความรู้เรื่อง ประวัติวันแม่แห่งชาติ สำหรับนักเรียนทุกๆคน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564
ข้อสอบ TEDET คืออะไร Thailand Educational Development and Evaluation Tests
ตัวอย่างเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ ดูเป็นแนวทางในการทำโครงงาน
การสอบไฟนอล Final exams คืออะไร ?
แจกแนวข้อสอบวิชาการศึกษา ปี 2565 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย
การอ่านหนังสือเตรียมสอบ ต้องใช้สมองส่วนใด?
การแต่งกายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การสมัครสอบ AFS การสอบสัมภาษณ์ AFS
การสอบเทียบสำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เพื่อศึกษาต่อมหาลัย
สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช. ปวส. 2565
ผู้สนับสนุน