วันเสาร์, 28 มกราคม 2566
รวมข้อสอบ O-NET ทุกๆปี ดาวน์โหลดฟรีได้จากเว็บ สทศ.
คำถามเกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 10 ข้อพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ด้านการให้เหตุผล พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาชีพครู 2566 (ความมีวินัยและการรักษาวินัย)
โจทย์ข้อสอบวัดแววความเป็นครู 70 ข้อพร้อมเฉลย ไฟล์ PDF
แนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 เริ่มใช้ 9 มกราคม 2566 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แนวข้อสอบ เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 ข้อ พร้อมเฉลย
กำหนดการสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565