ครูเชียงรายดอทเน็ต

28/09/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

22/09/2021

ตัวชี้วัด วPA ของโรงเรียน มีอะไรบ้างดูตัวอย่างที่นี่

ตัวชี้วัด วPA ของโรงเรียน มีอะไรบ้างดูตัวอย่างที่นี่

ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของโรงเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมิน วPA ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูเชียงรายดอทเน็ต

27/05/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

15/04/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/02/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

01/02/2021
1 2