ครูเชียงรายดอทเน็ต

โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติออนไลน์ฟรี

วันนี้แอดมินขอแนะนำ โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติออนไลน์ฟรี เพื่องานวิจัยมาฝากครับผม

การทำ SAR ให้สอดคล้องกับ ว21 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

วันนี้แอดมินจะพามาศึกษา การยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว การทำ SAR ให้สอดคล้องกับ ว21 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ครับ

ข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย

ข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบข้อสอบครูผู้ช่วย, ข้อสอบคอมพิวเตอร์, ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์, ข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์

แนะนำ 12 เว็บไซต์ เรียน Coding ผ่าน Games สนุกๆ

วันนี้แอดมินจะมาแนะนำเว็บสำหรับสอนโคดดิ้งให้กับนักเรียนของเรากันครับ Coding for Kids 12 Free Coding Games Websites

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย ผู้สอนต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติมากที่สุด

หลักสูตร Coding ป.1 – ป.6

การสอนเขียนโปรแกรมหรือ Coding ให้เด็กเล็ก (ป.1-ป.3) แปลว่า ‘การเขียนชุดคำสั่ง’ แปลให้ง่ายกว่านั้นคือ เล่นเกม และเป็นเกมแบบ Unplugged

แจกหน้าปกรายงานสีทอง

หน้าปกรายงานสีทองนี้แอดมินได้ทำการออกแบบเอามาใช้งานในการรายงานการไปอบรมของแอดมินครูเชียงรายเองครับ

แนวข้อสอบครูธุรการ

แนวข้อสอบครูธุรการ 50 ข้อพร้อมเฉลย 1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด  ตอบ   กระทวง  2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น  ตอบ   อำเภอ  3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด  ตอบ   โดยตำแหน่ง  โดยการแต่งตั้ง  โดยการเลือกตั้ง  4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร  ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.  ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)  6.ประธาน ก.พ. คือใคร  ตอบ   นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร  ตอบ   คุรุสภา  8. ฐานะของคุรุสภาคือ  ตอบ   นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู  ตอบ   ผู้สนับสนุนการศึกษา  10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ตอบ    กคศ.  11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด  ตอบ   ง.    ………………..  12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด  ตอบ   กพร.  13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546  […]

แนะนำเว็บศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อการวิจัยไทย

ในการจัดทำวิจัยและผลงานทางนวัตกรรมต่างๆ เราต้องมีการอ้างอิงข้อมูลเพื่อให้ผลงานของเรามีความน่าเชื่อถือ การอ้างอิงผลงานวิจัยต่างๆ เป็นการนำข้อมูลที่เคยมีการค้นคว้าและทดลองแล้วมาประกอบกับการพัฒนางานวิจัยของเรา ซึ่งบ้างครั้งการค้นหาข้อมูลที่จะนำมาอ้างอิงนั้นทำได้ยาก ยิ่งในปัจจุบันหนังสือหรือตำราต่างๆอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลหรือเป็นไฟล์ PDF เป็นส่วนใหญ่ทำให้การอ้างอิงจากหนังสือตำราเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก วันนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายเลยอยากจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ทำให้เราสามารถค้นหาบทความงานวิจัยต่างๆ มาอ้างอิงประกอบกับงานวิจัยของเราครับ เว็บนี้มีชื่อว่า https://tci-thailand.org/ “ศูนย์ TCI ก่อเกิดจากโครงการวิจัยขนาดเล็กภายใต้ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2544 เรื่อง “การศึกษาและจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” ภารกิจของศูนย์ TCI ศูนย์ TCI มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ 1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย 2. คำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า TCI impact factors) 3. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล 4. วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ 5. ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาวารสารไทย สำหรับท่านไหนต้องการข้อมูลสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลงานวิจัย […]

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

จาก Facebook https://web.facebook.com/pacta12/ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐)ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ————————————– หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่งเครื่องแบบโดยใช้กางเกงขาสั้นเพียงชนิดเดียว บัดนี้ การใช้กางเกงขาสั้นเพียงชนิดเดียว ประกอบเครื่องแบบลูกเสือ ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัย สมควรแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือใช้กางเกงและเสื้อเครื่องแบบปกติกากีคอพับของข้าราชการพลเรือนชายประกอบเครื่องแบบได้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ [รก.๒๕๒๐/๕๓/๕พ./๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๐] __________________________ นายแบบ: Nathapon Chanthichai (๒๕๕๖) นางแบบ: Nicha Suwannachote (๒๕๖๑) ออกแบบ รวบรวม และเรียบเรียงโดย: Phetchapat Nimreung ศึกษาเพิ่มเติม https://web.facebook.com/pacta12/media_set?set=a.1087223964687819&type=3

แจกไฟล์ Excel ปพ.4,5,6 ฟรีแก้ไขได้

แจกไฟล์ Excel ปพ.4,5,6 ฟรีแก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดแล้วนำไปใช้งานได้เลยครับ แบบ ปพ.4 คือ แบบแสดงผลการแสดงลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกณฑ์ที่กำหนด มี 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน แบบ ปพ.5 คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา แบบ ปพ.6 คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล บันทึกและรายงานพัฒนาการและผลการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครองทราบ ควรรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง ศึกษาเพิ่มเติม แบบ ปพ. 1-9 ที่ควรรู้ แบบ ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 9 แบบด้วยกัน คือ แบบ ปพ.1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน แบบ ปพ.2 คือ ใบประกาศนียบัตร แบบ ปพ.3 คือ   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยห้ามทำลาย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน – ช่วงชั้นที่ 3และช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนจัดทำ 3 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ. อย่างละ 1 ชุดทั้งนี้สถานศึกษาต้องส่งเอกสารให้เขตพื้นที่การศึกษา 2 ชุดเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง สพฐ.   สำหรับช่วงชั้นที่ 1 […]

เด็กนักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง

เด็กนักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง             จากสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร และท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจสังคมที่มุ่งพัฒนาบ้านเมือง ทำให้ขาดการดูแลส่งผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ในครอบครัวและสังคม ทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เด็กนักเรียนถูกทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลย ปล่อยให้คนแก่หรือเครือญาติคอยดูแล รวมไปถึงเด็กนักเรียนที่ถูกปล่อยทิ้งให้มีชีวิตอยู่ตามลำพังหรืออยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่ให้ความสำคัญ เพิกเฉย ไม่สนใจ ก่อให้เกิดปัญหากับเด็กนักเรียน ปัญหาของสังคม มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน กลายเป็นการทารุณกรรมที่นำไปสู่การทารุณในรูปแบบอื่นได้อีก เช่น การลักพาตัวเด็ก การใช้แรงงานเด็ก การค้าประเวณี เป็นต้น                         ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและช่วยเหลือ ครูรู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง การป้องกัน การแก้ปัญหา การให้คำปรึกษา และการส่งเสริม พัฒนาเด็กนักเรียนด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ และมีภูมิคุ้มกันการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย รวมทั้งหน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญของปัญหาและร่วมมือกันการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง               แนวทางการป้องกัน                   1. ครูรู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง การป้องกัน การแก้ปัญหา และการให้คำปรึกษา                         2. ผู้บริหารสถานศึกษากำกับให้ครูที่ปรึกษาครูผู้สอนหมั่นสังเกตสภาพร่างกายเด็กนักเรียนทุกครั้งก่อนทำการสอน […]

อุบัติเหตุการจมน้ำในโรงเรียน

การจมน้ำ             การจมน้ำ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กนักเรียนประเภทหนึ่ง อุบัติเหตุการจมน้ำ พบว่าเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์เกิดจากความประมาท ความคึกคะนองมองข้ามความปลอดภัย ไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ควรได้รับความรู้และฝึกทักษะชีวิตเบื้องต้น เพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี หรือสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้               แนวทางการป้องกัน  1. สถานศึกษาควรจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางน้ำ ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเอาตัวรอดเมื่อต้องประสบอุบัติเหตุทางน้ำ เช่น รู้จักหลักของการตะโกน การโยน การยื่น รวมถึงการลอยตัวในน้ำแบบวิธีต่าง ๆ และที่สำคัญ คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลคนที่จมน้ำเบื้องต้นที่ถูกต้อง นอกจากนั้นสถานศึกษาควรจะให้ความรู้เรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อต้องทำภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ำด้วย 2. สำรวจจุดเสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา 3. แจ้งเตือนจุดเสี่ยงให้เด็กนักเรียนทราบ และติดป้ายแจ้งเตือนหรือล้อมรั้ว      แนวทางการช่วยเหลือ      กรณีไม่เสียชีวิต             1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธีที่ถูกต้อง             2. แจ้งเหตุต่อผู้บริหารสถานศึกษา สถานพยาบาลใกล้เคียง ศูนย์ฉุกเฉินโทร. 1669 และแจ้งบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ             3. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น พร้อมรายงานตามแบบรายงาน ฉก.01 […]

การเกิดอุปทานหมู่ในโรงเรียน

การเกิดอุปทานหมู่ในโรงเรียน               อุปทานหมู่ เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่มีความเชื่อร่วมกัน และมีการแสดงออกอาการทางร่างกาย               ลักษณะอาการ ปวดศีรษะ มึนงงศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง เกร็งท้อง อ่อนเพลีย ง่วง เจ็บปวดในคอ หายใจลำบาก หรือหายใจหอบเร็ว ชักเกร็งตัว เป็นลม หมดสติ อาการเหล่านี้คงอยู่เพียงชั่วคราว มีการแพร่กระจายไปสู่คนอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และมีการฟื้นตัวเร็วกลับมาเป็นปกติ ซึ่งเมื่อตรวจทางการแพทย์แล้ว ไม่พบว่ามีสาเหตุมาจากโรคทางกาย               วิธีดูแล คือ แยกเด็กนักเรียนคนแรกที่เกิดอาการออกจากกลุ่ม เพื่อปฐมพยาบาลและประเมินอาการ โดยทำให้ร่างกายผ่อนคลาย ได้พักผ่อนสักพักอาการจะดีขึ้นจนเป็นปกติได้ แต่หากกลับเข้าไปในกลุ่ม อาจเกิดอาการซ้ำได้อีก หากความเชื่อยังคงมีอยู่ จากนั้นให้ประเมินสภาพจิตใจร่วมกับสิ่งแวดล้อม หรือพูดคุยให้คลายความกังวล ทำจิตบำบัดรายบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นซ้ำ โดยอาจให้หยุดเรียนหรือทำงานสักพัก โดยเฉพาะรายที่มีอาการคนแรกที่ทำให้ผู้อื่นเกิดอาการเดียวกัน               แนวทางการป้องกัน                   1. ครูที่ปรึกษา/ครูประจำหอ ศึกษาเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล จะทำให้มีโอกาสรับรู้ปัญหาของเด็กนักเรียนได้                   2. […]

การแก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน

เด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน เด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต หมายถึง เด็กนักเรียนที่หมกมุ่นกับการเล่นเกม/อินเทอร์เน็ต และไม่สามารถควบคุมตนเองในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ได้เล่นจะกระวนกระวายใจมาก บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน การติดเกมหรืออินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อตัวเด็กนักเรียน เช่น ไม่สนใจเรียน การเรียนตกต่ำ ขาดความรับผิดชอบ หนีเรียนเพื่อไปเล่นเกม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสัมพันธภาพทางสังคมเสีย เด็กนักเรียนเล่นพนัน หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเล่นเอาเงินสิ่งของมีค่า ด้วยการเสี่ยงโชค หรือใช้ความสามารถ โดยคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือ รวมทั้งโชค ถ้าเล่นพนันจนติดเป็นนิสัยจะส่งผลให้เด็กนักเรียนนั้นขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม               แนวทางการป้องกัน 1. สถานศึกษามีมาตรการกำกับดูแล กรณีเด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน 2. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์และโทษของการเล่นเกม/อินเทอร์เน็ต 3. ครูช่วยดูแลเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหาการติดเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน โดยการติดตามพฤติกรรมของเด็กนักเรียน อาจมอบหมายงาน ให้เด็กนักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่ท้าทาย เสริมสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าในตนเอง รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในโรงเรียน  4. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ช่วยดูแลเด็กนักเรียน เรื่องการเล่นเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน 5. จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกันระหว่างบ้านสถานศึกษา และชุมชน               แนวทางการช่วยเหลือ             […]

แนวทางปฏิบัติ สพฐ ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติ สพฐ ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งระบบเพราะนอกจากจะทำให้บุคลากรทำงานอย่างเป็นสุข นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ยังมีผลต่อพัฒนาการในด้านอื่นๆ ของนักเรียนอีกด้วย ทั้งเป็นปัจจัยที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองนักเรียนที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่เราอีกด้วย เพื่อให้มีแนวทางในการป้องกันเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้มีขั้นตอนดำเนินการเมื่อเกิดภัย และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีระบบและรวดเร็วทันเหตุการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือศึกษาต่อได้ตามปกติสุข จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้น ส่วนที่ 1 นโยบายด้านความปลอดภัย ส่วนที่ 2 การวางแผนจัดทำมาตรการป้องกันภัย ส่วนที่ 3 มาตรการป้องกันภัย ดาวน์โหลดเอกสาร อ้างอิงที่มา : eme3.obec.go.th

ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 

1.  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา ?                  ก. ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐  น.                               ข. ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.                  ค. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.                              ง. ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  2.  ข้อใดกล่าวผิด  ?                  ก. เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษา คือ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                  ข. วันหยุดราชการเต็มวันของสถานศึกษา คือวันเสาร์ วันอาทิตย์                  ค. หลักสูตรกำหนดเวลาเลิกเรียนถึง ๑๕.๐๐ น. และถือว่าเป็นเวลาเลิกงานของครู                  ง. สถานศึกษาต้องทำงานสัปดาห์ละ ๓๕  ชั่วโมง  3.  ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา ?                  ก. วันที่ทำการสอนชดเชย                 […]

การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แนวปฎิบัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ – เอกสารประกอบ ๑) โครงการฯ ๒) กำหนดการ ๓) แผนที่จากโรงเรียน ถึงสถานที่จะไป ๔) หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  (ส่งตัวอย่างเฉพาะหนังสือฯ ๑ ฉบับ) ๕)บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรม ๖) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๗) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (ควรทำประกันภัยฯ ให้กับนักเรียนก่อนเดินทาง) ๘)  รายงานเขตพื้นที่ฯ  เสร็จสิ้นโครงการแล้ว อ้างถึง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน (๒) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน (๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร ระเบียบ ข้อ ๗ […]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น “กระทำความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน ข้อ ๕  โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ […]

หมวด ๓ จรรยาบรรณของวิชาชีพ

หมวด ๓ จรรยาบรรณของวิชาชีพ                ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่วนที่ ๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง                ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ส่วนที่ ๒ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ                ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ส่วนที่ ๓ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ                ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า                ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ […]

อบรมพัฒนาตนเองออนไลน์ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ก.พ.

อบรมพัฒนาตนเองออนไลน์ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน HRD e-Learning โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนยิ่งรู้ อาหารทางสมอง เพิ่มพลังทางปัญญา วัตถุประสงค์โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ ด้วยตนองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)โดยมี ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนและยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐ มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้ มี e-Mail Address เป็นของตนเองและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรวิชา ศึกษาได้ที่ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข” คลิกเข้าอบรม https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp

1 2 3 53
Loading...