ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

235 posts
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์และวิธีกา…
ว17/2566 แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำผิดวินัย

ว17/2566 แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำผิดวินัย

ว17/2566 แนวการพิจ…
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 ผ่านระบบ KSP e-service 2023

ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 ผ่านระบบ KSP e-service 2023

ขั้นตอนการต่อใบประ…