วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่า ปีการศึกษา 2565

การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่า เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565

การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่าระดับชั้น ป.6

การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่าระดับชั้น ป.6 สำหรับนักเรียนสังกัด กศน. Home School หรืออื่นๆ และการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET เทียบเท่า ป.6

ผู้สมัครใหม่ ตรวจสอบข้อมูล เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565

การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่าระดับชั้น ม.3

การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่าระดับชั้น ม.3 สำหรับนักเรียนสังกัด กศน. Home School หรืออื่นๆ และการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET เทียบเท่า ม.3

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565

อ้างอิง
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/241

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]