วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานราชการให้ผ่าน สามารถใช้ได้ทุกตำแหน่ง

การสอบสัมภาษณ์งานราชการ ทุกท่านลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้

วันนี้ครูเชียงรายอยากจะมานำเสนอการสัมภาษณ์งานราชการ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความมั่นคงรวมถึงสวัสดิการที่ดี และความภาคภูมิใจในชีวิต โดยการที่เราจะเข้าทำงานราชการได้ ก็อาจไมใช่เรื่องง่ายๆ เพราะต้องมีการสอบเข้าและมีการแข่งขันสูงอีกด้วย แต่ถ้าหากเราตั้งใจจริงและเตรียมตัวให้พร้อม อ่านหนังสือศึกษา ฝึกทำข้อสอบ การได้เข้าทำงานราชการจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และเมื่อเราสอบผ่านข้อเขียนแล้ว ควรวางแผนเรื่องตารางเวลาให้ดีที่สุด รวมถึงลำดับที่เข้าสอบสัมภาษณ์ และควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาด้วย เพราะหากไปสายอาจถูกตัดสิทธิได้การสอบสัมภาษณ์งานราชการ ควรมีข้อมูลด้านวิชาการ อาทิ ลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งที่สอบได้

เอกสารสำคัญอย่าลืมติดตัวไปด้วยตอนสอบสัมภาษณ์

1.บัตรประจำตัวผู้สอบ 
2. บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
4.ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และทรานสคริป ฉบับภาษาไทย 
5.หนังสือจดทะเบียนสมรส , หนังสือจดทะเบียนหย่า
6. หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล
7. หนังสือรับรองตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) 
8. ใบสำคัญทางทหาร
9. ใบเฉพาะวิชาชีพ

ตัวอย่างคำถามการสอบสัมภาษณ์งานราชการ

  1. ช่วยประวัติส่วนตัว เรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณให้คณะกรรมการฟัง
    เราควรตอบให้กระชับได้ใจความ พร้อมยกตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราให้มากขึ้น อาจแนะนำตัว 2-3 นาที และควรเลี่ยงการเล่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณ ตั้งแต่จบประถม มัธยม เข้ามหาวิทยาลัยจนถึงเข้าทำงาน แต่ไม่มีจุดเด่นอะไรเพียงพอที่จะทำให้ตัวคุณน่าสนใจ
  2. ทำไมคุณถึงคิดว่าเหมาะกับงานนี้ ทำไมถึงมาสอบ
    เราอาจจะตอบว่า ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ดิฉัน / ผม ชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานรัฐศาสตร์ สังคม และศึกษา (หรือ ประทับใจครูภาษาไทยคนหนึ่งที่สอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้) ข้อมูลในบทเรียนก่อนจะถึงชั่วโมงเรียน จึงได้เกรดเฉลี่ยที่น่าพึงพอใจ จึงได้มีความสนใจงานราชการ
  3. ตำแหน่งงานนี้ต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง
    ในงานราชการ (ครู) เราต้องดูแลเด็กๆ ในห้องเรียน และจัดเตรียมการ เรียนการสอน พยายามตอบให้สั้น และกระชับได้ใจความ สิ่งสำคัญต้องมั่นใจว่าเข้าใจจริงๆ

เน้นย้ำว่า เมื่อเราสอบผ่านข้อเขียนแล้ว ควรวางแผนเรื่องตารางเวลาให้ดีที่สุด รวมถึงลำดับที่เข้าสอบสัมภาษณ์ และควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาด้วย แต่งตัวให้ถูกต้องดูดี ตัดผม สีผม หนวดเครา จัดการให้เรียบร้อย เพราะการสอบสัมภาษณ์งานราชการ เป็นเรื่องที่จริงจัง

สุดท้ายนี้ ครูเชียงราย ขอให้ทุกท่านสอบสัมภาษณ์งานราชการผ่านครับ

อ้างอิง
jobbkk.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]