วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วม tcas 65 (รับตรงที่ไม่เข้าร่วมTCAS)

24 พ.ค. 2022
2010

มหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วม tcas 2565

กลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ-เอกชน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
 • สถาบันพระบรมราชชนก
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • วิทยาลัยดุสิตธานี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • วิทยาลัยสันตพล
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
 • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 • สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เข้าร่วมเพิ่มเติมจากปี 2564

 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ้างอิง
https://tcaster.net
https://www.mytcas.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 3.3]
4 ความคิดเห็น
kkkk เมื่อ 24/05/2022 08:39

ไม่ร่วม tcas นี่สมัครได้ทุกคนใช่มั้ยคะ รวมถึงคนที่ยืนยันสิทะิ์อัตโนมัติรอบ3เเล้วด้วยใช่มั้ยคะ

P เมื่อ 24/05/2022 08:39

ใช่ค่ะแต่ต้องไปสละสิทธิ์กับทางมหาลัยที่ได้ก่อนนะคะ

มมมมมม เมื่อ 24/05/2022 08:39

บางอันก็เข้าร่วมนะค่ะ งงมากกกนะ

w เมื่อ 24/05/2022 08:39

ม.หาดใหญ่รอบ4เข้าร่วมทีเเคสมั้ยค่ะ