วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล TEDET ประจำปี 2565

31 ต.ค. 2022
358
TEDET ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับจังหวัด

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.tedet.or.th

นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) และรางวัลระดับจังหวัด (ชมเชย) สามารถกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันรับรางวัลได้ที่ https://forms.gle/4GY3X7WiBp6pBzaL6 ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบประเมินสามารถดาวน์โหลดรายงานผลรายบุคคล พร้อมพิมพ์เกียรติบัตรด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจะถูกจัดส่งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2566

***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับจังหวัด

การรับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และรางวัลระดับจังหวัด
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565


ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

  1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด สามารถกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันรับรางวัลได้ ที่นี่ 
    ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
  2. ทางโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จะจัดส่งเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2566
  3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์

อ้างอิงที่มา
https://www.facebook.com/tedet.or.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]