วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

แจกแนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF

16 พ.ค. 2022
1423

แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย จากเว็บ tutorferry โค้งสุดท้ายเตรียมตัวสอบเข้า มัธยม 1

จำนวน, ห.ร.ม. และ ค.ร.น., เศษส่วน, ทศนิยม, อัตราส่วน, ร้อยละ, สมการ, มุมและส่วนของเส้นตรง, เส้นขนานและมุมภายใน, ทิศ มาตราส่วนและแผนผัง, พื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม, รูปวงกลม, เรขาคณิต 3 มิติ, ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก, การชั่ง ตวง วัด, สถิติและความน่าจะเป็น

ดาวน์โหลด https://drive.google.com

มีโจทย์บางข้อพิมพ์ผิด (เช่น ข้อ 3 และ ข้อ4 ) จึงทำให้เฉลยผิด ข้อใดที่นักเรียนทำแล้ว เฉลยไม่ตรงกัน อาจเกิดจากการพิมพ์โจทย์ผิด จึงขออภัยในความผิดพลาด มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ

เครดิตที่มา https://www.tutorferry.com

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]