วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แจกปกแฟ้มสะสมผลงาน วPA 3 ด้าน แก้ไขได้ ไฟล์ ptt และ psd

21 ต.ค. 2021
2557

ปกแฟ้มสะสมผลงาน วPA 3 ด้าน แก้ไขได้ ไฟล์ ptt และ psd และ jag

ปกแฟ้มสะสมผลงาน
ปกแฟ้มสะสมผลงาน

ปกแฟ้มสะสมผลงาน วPA 3 ด้าน แก้ไขได้ ไฟล์ ptt และ psd และ jag ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบแบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่กำหนดนี้ เป็นแบบคำขอเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ขอใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบคุณสมบัติก่อนยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ก่อนนำเข้าสู่ระบบ DPA ต่อไป ซึ่งการนำเข้าข้อมูลคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระบบ DPA

วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA การบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA แบบตรวจร่องรอยหลักฐานการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4.8]