วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

แจกตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ใหม่ล่าสุด

25 มี.ค. 2021
2497

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินนำวิจัยในชั้นเรียนของตนเองนำมาเผยแพร่ แจกจ่ายต่อให้กับท่านที่สนใจในงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อจะได้นำไปต่อยอดพัฒนาการศึกษาต่อไป จึงได้นำตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ใหม่ล่าสุด มาแจกจ่ายให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดนำไปต่อยอดครับผม

การพัฒนาการเรียนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเวียงผาวิทยา โดยใช้เทคนิคการสตรีมมิ่ง (Streaming) การพัฒนาการเรียนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเวียงผาวิทยา โดยใช้เทคนิคการสตรีมมิ่ง (Streaming)

แจกตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ใหม่ล่าสุด

คลิกดาวน์โหลด


Loading...