วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แบบรายงานแนบท้ายคำร้องขอย้ายครู 2564 ล่าสุด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แบบรายงานแนบท้ายคำร้องขอย้าย พร้อมรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

แบบรายงานแนบท้ายคำร้องขอย้ายครู 2564 ล่าสุด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง