วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

แจกปก Powerpoint ว.21

12 มิ.ย. 2020
5622

แจกปก Powerpoint ว.21 โหลดนำไปแก้ไขได้

แจกปก Powerpoint ว.21 ดาวน์โหลด ปกแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว.21 (เกณฑ์ใหม่) ไฟล์ PPT แก้ไขได้ พร้อมปริ้น ไฟล์ Microsoft PowerPoint .pptx แก้ไขได้ ซึ่งหน้าปกแฟ้ม ทั้ง 13 แฟ้ม ที่ใช้สำหรับประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 ที่ได้นำมาฝาก คุณครูสามารถทำการแก้ไขไฟล์ Microsoft PowerPoint โดยสามารถใส่ภาพคุณครู และภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในแต่ละแฟ้มลงไปครับ ซึ่งแฟ้มในการประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 ในครั้งนี้มีองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 ดังนี้ครับ

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

3.ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลด ปกแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว.21 (เกณฑ์ใหม่) ไฟล์ PPT แก้ไขได้ พร้อมปริ้น ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดหน้าปก Powerpoint ว.21

3 ความคิดเห็น
อนันต์ บุญจริง เมื่อ 12/06/2020 08:55

ขอบคุณอาจารย์ครับผม

ยินดีครับผม

สุชีรภา บุญคำ เมื่อ 12/06/2020 08:55

ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
อยากได้ปกส่งเกี่ยวกับครูดีในดวงใจค่ะ


Loading...