วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

แจก ปพ.5 แบบออนไลน์แก้ไขได้

ดาวน์โหลด ปพ.5 ไฟล์ Excel แบบออนไลน์ ทำงานบน google sheet

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปพ.5 แบบออนไลน์นี้ ทางแอดมินได้ทดลองอัพโหลดไฟล์ขึ้น Google Docs และใช้ google sheet เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียน

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

หมายเหตุ คุณครูต้องล็อคอิน Gmail ก่อนนะครับ ถึงจะแก้ไขได้นะครับ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yn2ntRepRG4UllC0pPybO1AVVCrdFhNbarLDaIH_At4/edit?usp=sharing

2 ความคิดเห็น


Loading...