วันอังคาร, 27 กันยายน 2565

แจก ปพ.5 แบบออนไลน์แก้ไขได้

ดาวน์โหลด ปพ.5 ไฟล์ Excel แบบออนไลน์ ทำงานบน google sheet

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปพ.5 แบบออนไลน์นี้ ทางแอดมินได้ทดลองอัพโหลดไฟล์ขึ้น Google Docs และใช้ google sheet เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียน

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

หมายเหตุ คุณครูต้องล็อคอิน Gmail ก่อนนะครับ ถึงจะแก้ไขได้นะครับ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yn2ntRepRG4UllC0pPybO1AVVCrdFhNbarLDaIH_At4/edit?usp=sharing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]
5 ความคิดเห็น
นิสา แก่งศิริ เมื่อ 15/01/2020 14:06

ขอบคุณค่ะ

[…] http://www.kruchiangrai.net ขนาด: 701KB ระบบปฏิบัติการ: Windows 8, 8.1 และ 10 […]

ขอความอนุเคราะห์ไฟล์เพื่อใช้ในทางการศึกษาครับ