รวมข้อมูลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

รวมข้อมูลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 25581onet58
2onetp6 3onetm3 4onetp6m3 5p1 6p2

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่นี่ การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558.pdf

ที่มา : http://www.niets.or.th/index.php/system_niest/index/3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...