วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณครูหลายท่านน่าจะยุ่งๆกันอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬา(สี)การแข่งทักษะ และอื่นๆอีกมากมายครับผม ซึ่งทำให้คุณครูหลายท่านไม่ได้สอนเด็กอย่างเต็มที่บางครั้งเจอกันไม่กี่ครั้ง

ซึ่งคุณครูหลายท่านก็แก้ปัญหาด้วยการใช้นวัตกรรม บางท่านก็แก้ปัญหาโดยทำการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในชั้นเรียนผมได้กล่าวและยกตัวอย่างไปหลายบทความแล้วครับผม ยกซึ่งวันนี้ผมก็มีแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน มาฝากคุณครูทุกท่านเพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูครับผม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

ปล.ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน หลาย 100 เล่ม ฟรี 


Loading...