วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

การจัดหน้าเอกสาร ตามมาตรฐานการกำหนดรูปแบบเอกสาร

27 พ.ค. 2014
424

การจัดหน้าเอกสาร ตามมาตรฐานการกำหนดรูปแบบเอกสารรูปแบบการพิมพ์

1. ตัวอักษร :
ใช้ฟอนต์  TH Sarabun PSK หรือ TH sarabunpsk new
ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
ชื่อผู้เขียนและหัวข้อหลักใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ

2. การตั้งหน้ากระดาษ :
หัวกระดาษและกั้นหน้า ขนาด 1.5 นิ้ว
ท้ายกระดาษและกั้นหลัง ขนาด 1 นิ้ว

 


Loading...