วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

นักจิตวิทยาการเรียนรู้

นักจิตวิทยาการเรียนรู้

พาฟลอฟ  : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค

วัตสัน : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของวัตสัน

ธอร์นไดค์  : ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อโยง

สกินเนอร์ : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ

กลุ่มเกสตัล : การเรียนรู้จากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย

โคลเลอร์ : การหยั่งเห็น

เลอวิน : ทฤษฎีสนาม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]