วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

นักจิตวิทยาการเรียนรู้

นักจิตวิทยาการเรียนรู้

พาฟลอฟ  : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค

วัตสัน : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของวัตสัน

ธอร์นไดค์  : ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อโยง

สกินเนอร์ : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ

กลุ่มเกสตัล : การเรียนรู้จากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย

โคลเลอร์ : การหยั่งเห็น

เลอวิน : ทฤษฎีสนาม


Loading...