วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

การประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบ CBT ประจำปี 2566

07 ม.ค. 2023
574
การประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบ CBT ประจำปี 2566

การประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบ CBT ประจำปี 2566 ระบบแสดงข้อมูลการสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 เลือก “ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5

การประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 ประจำปี 2566

การประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดงข้อมูลการสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 เลือก “ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบ CBT” เพื่อดูผลสอบทั้งหมด

ระบบจะแสดงรายละเอียดผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือก “หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา” เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา 

กรณีผู้สมัครแบบกระดาษ จะต้องรอประกาศผลในวันที่ 7 ม.ค.2566 ระบบจะแสดงสถานะ ”รอประกาศผล”

กรณีผู้สมัครขาดสอบ ระบบจะแสดงสถานะ ”ขาดสอบ” ในรายวิชานั้นๆ

การประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 ประจำปี 2566

ข้าระบบลงทะเบียนด้วย เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากไม่มี ให้ใช้ G Number หรือ Passport Number

อ้างอิงที่มา www.sompoi.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น