วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แจกไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี ม.1-ม.4 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

แจกไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี ม.1-ม.4 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี ม.1-ม.4 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

แจกไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี ม.1-ม.4 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

แจกไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี ม.1-ม.4 รวมแผนการสอนคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ ออกแบบและเทคโนโลยี ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

แผนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

แจกไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี ม.1-ม.4 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี ม.1-ม.4 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

กรุณาดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ก่อนแก้ไขไฟล์นะครับ

ขอบคุณไฟล์ ครูญาดา แสงสุขงาม  

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]