รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566 ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566 ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566 ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566 ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566

เพื่อให้สะดวกกับการเก็บรวบรวมผลงานตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA ภาคผนวกที่ควรแนบ มีดังนี้

  1. คำสั่งการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
  2. เกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง
  3. คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่การสอน/ตารางสอน
  4. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานประจำปี
  5. แบบรายงานผลการเรียน  (วช.ต่างๆ)
  6. เกียรติบัตรรางวัลที่แสดงถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ตนเอง
  7. ภาพถ่าย
  8. อื่น ฯลฯ  เพิ่มรายละเอียดให้ตรงตามบุคคล

ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566 ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

ตามที่โรงเรียนเชียงราย ได้มอบหมายให้บุคลากรในโรงเรียนรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2566 นั้น ข้าพเจ้า ครูเชียงราย ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment Report) ตามเอกสารดังแนบ

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566 ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA
รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566 ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA
รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566 ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA

รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2566 ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *