วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

TCAS66 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2566

12 ก.ย. 2022
209

EXAM66 ฉบับที่ 1 ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2566

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ระบบการจัดการทดสอบรายวิชาข้อสอบกลางที่ใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๖

TCAS66 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2566

อ้างอิง
https://www.mytcas.com/news/announcement-239

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]