วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

อัพเดทความรู้คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)

📍เคลียร์ข้อสงสัย วPA จากกลุ่มครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ก.ค.ศ.

ตอบข้อสงสัยโดย​ท่าน​ ผอ.จารุนันท์ แก้วทองนาค​ ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่​ 1 สำนักงาน ก.ค.ศ.

📌ถ้าบรรจุครูผู้ช่วย โดยใช้วุฒิป.ตรี ถ้ามีวุฒิ ป.โท มา ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังบรรจุ ซึ่งวุฒินั้นไม่เคยนำมาใช้ลดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด สามารถนำมาใช้ลดระยะเวลาตาม ว4/64 ได้

📌ในกรณีย้ายสังกัดจาก สพฐ. ไป อาชีวะ สามารถใช้ผลลัพธ์การพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562-2563 ของสพฐ. ไปรวมกับผลการประเมิน PA 2565 ที่อาชีวะได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมิน PA ของทางอาชีวะประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ ตาม ว 17/52 สมัยที่ยังสังกัด สพฐ. ซึ่งคงต้องมีหลักฐานมาประกอบการประเมินให้ชัดเจน

📌ครูลาคลอดช่วงปลายปีงบประมาณ ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565 มีความประสงค์จะเข้ามายื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช่วงที่ลาคลอด ได้สามารถทำได้

📌 ระบบ DPA เปิดตลอด 24 ช.ม. ไม่มีวันหยุด แต่อย่างไรก็ดี เผื่อเวลาให้ผู้บังคับบัญชามีเวลาตรวจสอบข้อมูลก่อน Submit ด้วย โดยจะทดลองระบบได้ช่วง ส.ค. – ก.ย. นี้ ทั้งนี้ ระบบรองรับการยื่นขอตามเกณฑ์ PA ทั้งช่วงปกติและเปลี่ยนผ่าน แต่ไม่รองรับการยื่นขอตามเกณฑ์เดิม

ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.จารุนันท์​ แก้วทองนาค​ จาก ก.ค.ศ.

อ้างอิง
https://otepc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]