รับสมัครการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า-สพฐ.-OBEC-AWARDS-ประจำปีการศึกษา-2564-ครั้งที่-11-1 รับสมัครการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า-สพฐ.-OBEC-AWARDS-ประจำปีการศึกษา-2564-ครั้งที่-11-1

รวมลิงก์รับสมัคร OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 11

ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในระดับชาติภาค เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานและยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวอย่างที่ดี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS นี้ขึ้นมา การคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลวันทรงคุณค่า OBEC AWARDS นั้นผู้ขอรับการประเมินและหน่วยงานสถานศึกษาสามารถเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โดยมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นหลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน และแบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการประเมิน ได้ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเจตนารมย์ของรางวัล ทรงคุณค่าดังกล่าว การที่จะได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS นั้นท่านจะต้องทำการศึกษาเกณฑ์การประกวดในคู่มือเล่มที่1-3 ให้ละเอียดและเข้าใจรับรองไม่พลาดรางวัลแน่นอน แต่ถ้าท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจข้าพเจ้ามีตัวอย่างที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศมาให้ท่านดูเป็นตัวย่างครับ ลองติดตาม

ตัวอย่างงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ

  1. ระดับผู้บริหารสถานศึกษา
  2. ระดับครูผู้สอน

ลิงก์เว็บไซต์รับสมัครการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 11

 ระดับชาติ

ระดับภาคอีสาน สพป.

ระดับภาคอีสาน สพม.

ระดับภาคอีสาน การศึกษาพิเศษ

ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ

ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ

 ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ

ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศ

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ

ที่มา ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *