วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ปรับหลักเกณฑ์ การถ่ายวีดีโอ วPA ว15 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ที่มา https://www.facebook.com/KruP00

ปรับหลักเกณฑ์ การถ่ายวีดีโอ วPA ว15 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เเละในที่สุดเสียงของเราก็มีความหมาย

ปรับหลักเกณฑ์ การถ่ายวีดีโอ PA

ว15 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

สาระสำคัญ

– สามารถมีผู้ช่วยในการถ่ายได้

– สามารถเคลื่อนย้ายมุมกล้องได้

– สามารถซูมภาพเข้าออกได้

– สามารถหมุนซ้ายขวาได้

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ วPA

ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

อ้างอิง
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3948-15-2565.html

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]