วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

คำไหว้ครู ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรา นุสาระกา

คำไหว้ครู
(หัวหน้านำ) ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรา นุสาระกา
(รับพร้อมกัน)
ข้าขอประณตน้อมสักการ บุรพคณาจารย์ ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าฯ ในกาลปัจจุบัน
ข้าฯ ขอเคารพ อพภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา ขอเดช กตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ


อ้างอิง
https://education.kapook.com/view64151.html
https://www.sanook.com/horoscope/131065/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]