วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ระบบ SGS ผลการเรียน 2565

เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน สามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 ผ่านระบบ SGS ได้

วิธีเข้าใช้งาน sgs ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ โปรแกรม SGS (Secondary Grading System) เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่อยู่ในระบบเปิด โดยการประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว สะดวกและทันสมัยนักเรียนผู้ปกครองสามารถดูคะแนนเกรดได้ด้วยตัวเอง

SGS งานทะเบียน-วัดผล

SGS งานทะเบียน-วัดผล
https://sgs4.bopp-obec.info


SGS ครู

SGS ครู
https://sgs3.bopp-obec.info


SGS นักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปดูคะแนนเกรด

SGS นักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปดูคะแนนเกรด
https://sgs6.bopp-obec.info

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 4.3]
2 ความคิดเห็น
ชยกร คำโคตร เมื่อ 02/06/2022 09:20

เมื่อไหร่เกรดจะออกสักทีครับ

ตอนนี้ เข้าได้หรือยังครับผม