วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

การใช้งานโปรแกรม Socrative

การใช้งานโปรแกรม Socrative

Socrative เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถแสดงผลการสอบได้ ทันที รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพประกอบคำอธิบายต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบ จุดเด่นที่สำคัญคือ ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์หลากหลายแพลตฟอร์ม (Platform) ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้

โปรแกรม Socrative เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรแกรม Socrative เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังให้บริการผ่านทุก Web Browser และ Mobile Application ที่ใช้งานได้กับหลายระบบปฏิบัติการ จึงเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการใช้สนับสนุน Classroom Clickers เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนคุณสมบัติของโปรแกรม Socrative มีดังนี้

1. รองรับทุก Web Browser และหลายระบบปฏิบัติการอุปกรณ์มือถือ เช่น iOS, Android, Windowsและ Amazon เป็นต้น

2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

3. รูปแบบของคำถาม ได้แก่ Multiple Choice, True/False และ Short Answer

4. สามารถสร้างคำถามแบบรวดเร็ว (Quick Question) และสร้างคำถามแบบจัดการรายละเอียดคำถาม(Create Question)

5. การใช้งานสำหรับผู้สอน ต้องลงทะเบียนก่อนใช้งาน

6. การใช้งานสำหรับผู้เรียน ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถกรอกรหัสห้องเรียนเข้าตอบคำถามผ่าน App. หรือWeb Browser

7. สามารถสร้างแบบทดสอบเพื่อให้ตอบในแต่ละครั้งมากกว่า 1 คำถาม

8. แสดงผลลัพธ์การตอบคำถามทันทีสามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์ และส่งผลลัพธ์ทางอีเมล์

Socrative เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถแสดงผลการสอบได้. ทันที รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เข้าใช้งานโปรแกรม https://www.socrative.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]