วันพุธ, 28 กันยายน 2565

วิธีเปลี่ยนภาษาใน iphone ง่ายๆ ทำตามได้ดังนี้

วิธีเปลี่ยนภาษาใน iphone ง่ายๆ ทำตามได้ดังนี้
วิธีเปลี่ยนภาษาใน iphone ง่ายๆ ทำตามได้ดังนี้

วิธีเปลี่ยนภาษา iphone ง่ายๆ ทำตามได้ดังนี้

เปลี่ยนภาษาบน iPhone (iPad หรือ iPod touch)
1. เปิดการตั้งค่า บนหน้าจอโฮม ให้แตะการตั้งค่า
2. แตะทั่วไป บนหน้าจอถัดไป ให้แตะ ทั่วไป
3. เลือกภาษาและภูมิภาค เลื่อนลง แล้วแตะภาษาและภูมิภาค
4. แตะภาษาของอุปกรณ์ บนหน้าจอถัดไป ให้แตะ “ภาษาของ [อุปกรณ์]”
5. เลือกภาษาของคุณ เลือกภาษาของคุณจากรายการดังกล่าว
6. ยืนยันการเลือก

วิธีเปลี่ยนภาษาใน iphone ง่ายๆ ทำตามได้ดังนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]