วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การขอวิทยฐานะ ว.17 (ช่วง ว9 PA) สามารถยื่นขอได้ก่อน วันที่ 30 ก.ย.65 นี้

จากประเด็น การขอวิทยฐานะ ว.17 ผู้ได้รับผลกระทบจาก ว.PA มีการสอบถามเข้ามากันในกลุ่ม วันนี้ได้คำตอบจากสมาชิกท่านหนึ่ง ก็เลยอยากจะนำมาเผยแพร่ให้คุณครูผู้ที่ได้รับผลกระทบมาทราบกันครับ

การขอวิทยฐานะ ว.17 สามารถยื่นขอได้ก่อนวันที่ 30 ก.ย.65 นี้

ขออนุญาตแจ้งตามที่มีข้อมูลและที่ได้คุยกับทางเขตพื้นที่การศึกษา เราสามารถยื่น ว17 เพียวๆ ได้โดยอ้างอิงจากเอกสารที่มีตราครุฑ 3 ว. ดังนี้ ว.17/2548 ว.17/2552 ว.26/2552ครูที่มีคุณสมบัติ ก่อน ว.21 และ ว.9 PA ประกาศใช้ สามารถใช้ ว.17 เพียวๆ ได้โดยยึดเอกสาร 3 ว. นี้
ดูในข้อ 1 ของ ว.26/2552

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]