แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

4. คำถามการวิจัย

5. วัตถุประสงค์การวิจัย     

6. สมมติฐานการวิจัย

7. ขอบเขตการวิจัย

8. นิยามศัพท์เฉพาะ

9. วิธีดำเนินการ

แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *