วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดย ดร.กวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น