วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แจกฟรีตัวอย่าง แบบฟอร์ม PLC ครบ 2 ภาคเรียน 66 ชั่วโมง

ความสำคัญของ PLC จากผลการวิจัยโดยตรงของที่ยืนยันว่าการดำเนินการในรูปแบบ PLC นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใช้คำถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้าง ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนที่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ

แจกฟรีตัวอย่าง แบบฟอร์ม PLC ครบ 2 ภาคเรียน 66 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
นางรุ้งรดา มูลมี เมื่อ 15/10/2020 16:09

ศึกษาไว้เพื่อพัฒนางานสู่การประเมินวิทยฐานะ

นางรุ้งรดา มูลมี เมื่อ 15/10/2020 16:09

ศึกษาไว้เพื่อพัฒนากกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเพือ่นไปสู่การประเมินวิทยฐานะ