วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

สพฐ.กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตามประเภทของโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท

12 มิ.ย. 2020
182

สพฐ.กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตามประเภทของโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

● โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ำกว่า 120 คน)
● โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 20/25 คนต่อห้อง
● โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 20/25 คนต่อห้อง
● โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
● โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

โรงเรียนขนาดเล็ก สามารถจัดการเรียนการสอนปกติ (on-site) ด้วย DLTV

ส่วนประเภทอื่นๆ ทั้งหมด สามารถจัดการเรียนการสอนปกติ (on-site) ร่วมกับแบบผสมผสาน (blended learning) ได้หลายรูปแบบ เช่น สลับวันมาเรียน สลับชั้นมาเรียน สลับเวลามาเรียน สลับกลุ่มมาเรียน หรือรูปแบบอื่นๆ

ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสม และบริบทของแต่ละโรงเรียน

📒 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
https://drive.google.com/…/1Ri9cTu9WZFZ6pPq4GivWC8wN_G…/view

🎬 ชมย้อนหลัง ‘ข่าว 3 มิติ’ ออกอากาศวันที่ 11 มิ.ย.2563
https://www.youtube.com/cha…/UC5x6M0r2PgiW5Z7W83IVWPg/videos


Loading...