วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

สื่อการสอน อาหารหลัก 5 หมู่

สื่อการสอน อาหารหลัก 5 หมู่

อาหารหลัก 5 หมู่ มีประโยชน์แตกต่างกัน ในแต่ละวันเราจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1) อธิบายอาหารหลัก 5 หมู่ได้
2) บอกประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู่ได้

อาหารหลัก 5 หมู่ มีดังนี้

อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่างๆ นม ไข่ ถั่ว
อาหารหมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน
อาหารหมู่ที่ 3 ผักต่างๆ
อาหารหมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ
อาหารหมู่ที่ 5 น้ำมันจากพืชและสัตว์ มะพร้าว เนย งา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น