วันพุธ, 8 เมษายน 2563

สื่อการสอน อาหารหลัก 5 หมู่

สื่อการสอน อาหารหลัก 5 หมู่

อาหารหลัก 5 หมู่ มีประโยชน์แตกต่างกัน ในแต่ละวันเราจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1) อธิบายอาหารหลัก 5 หมู่ได้
2) บอกประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู่ได้

อาหารหลัก 5 หมู่ มีดังนี้

อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่างๆ นม ไข่ ถั่ว
อาหารหมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน
อาหารหมู่ที่ 3 ผักต่างๆ
อาหารหมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ
อาหารหมู่ที่ 5 น้ำมันจากพืชและสัตว์ มะพร้าว เนย งา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สื่อการสอน Power Point A-Z
แจกสื่อการสอนคำพื้นฐาน
สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์
นวัตกรรมสื่อการสอน ตัวอย่างนวัตกรรม
ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Loading...