วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการมาทดแทนเป็น PLC

หนังสือที่ ศธ 0206.3/0111 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการนำชั่วโมงพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใช้กับทุกสังกัด

ท่านไหนที่ไม่มีชั่วโมง PLC ตั้งแต่วันที่ 5 กค 2560-4 กค 2562

สามารถ ไปรวบรวมชั่วโมงอบรมมาแทนได้ กดดาวน์โหลดไฟล์ทั้งฉบับที่ Link ครับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]