วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

พิธีเปิดและปิดประชุมกอง สำหรับผู้สอน

เรื่อง  พิธีเปิดและปิดประชุมกอง

(  สำหรับผู้สอน  )

1.  พิธีเปิดประชุมกอง

ผู้กำกับลูกเสือ      ยืนหน้าเสาธง ห่างเสาธงประมาณ   3   ก้าว   ให้สัญญาณเรียกแถว  “  กอง  ”     ทำสัญญาณมือเรียกแถวครึ่งวงกลม  

ลูกเสือ       เข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม หมู่ที่  1   อยู่ทางซ้ายมือผู้กำกับ  เรียงลำดับไปจนถึงหมู่สุดท้าย  นายหมู่ของหมู่ที่ 1   ผู้กำกับ  และรองนายหมู่ของหมู่สุดท้าย   ยืนอยู่แนวเดียวกัน     ส่วนรองผู้กำกับ   จะยืนอยู่หลังเสาธงเป็นแถวหน้ากระดาน   แถวเดียวห่างจากเสาธงพอประมาณ    การจัดแถวระยะเคียงให้ลูกเสือยกศอกข้างซ้าย  ฝามือแตะเอว   ส่วนรองนายหมู่  (ยกเว้นหมู่สุดท้าย) ให้เหยียดแขนช้ายออกด้านข้าง   เพื่อเว้นช่องว่างระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน    และลูกเสือทุกคนสะบัดหน้าไปทางขวา    ( ยกเว้นนายหมู่ของหมู่ที่ 1 ) 

ผู้กำกับลูกเสือ       เมื่อเห็นเรียบร้อย  สั่ง  ”  กอง  –  นิ่ง  “

ลูกเสือ      ลดมือลงและสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง

ผู้กำกับลูกเสือ     สั่ง  “  ตามระเบียบพัก ”

ลูกเสือ      อยู่ในท่าตามระเบียบพัก

ผู้กำกับลูกเสือ     ยืนท่าตามระเบียบพักด้วย

ผู้กำกับลูกเสือ     นัดหมายลูกเสือหมู่บริการ     ชักธงชาติ  2  คน  นำร้องเพลงชาติ   1  คน    และนำสวดมนต์  1  คน   เสร็จแล้วสั่ง  “  กอง  –  ตรง  ”

ลูกเสือ       อยู่ในท่าตรง

ผู้กำกับลูกเสือ     เมื่อสั่งเสร็จแล้ว   ให้ก้าวถอยหลังเฉียงไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้ (ข้อเสนอแนะควรอยู่ตรงข้ามกับหมู่บริการเพื่อมิให้ขวางทางลูกเสือหมู่บริการที่จะออกมาชักธงชาติ และควรอยู่ในแนวเดียวกับเสาธง)

      ลูกเสือ   หมู่ที่ทำหน้าที่บริการ  2 คน  ฝากอาวุธไว้กับลูกเสือข้างเคียงแล้ววิ่งไปยืนที่หน้าเสาธงพร้อมกัน    ยืนห่างเสาธงประมาณ  3  ก้าว    ทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน     แล้วลดมือลง    ผู้ที่ยืนทางขวามือก้าวเท้าไปข้างหน้า  2  ก้าว (ก้าวเท้าซ้าย ถอยเท้าซ้าย)  แล้วชิดเท้าอยู่ในท่าตรง  แก้เชือกผูกธง    แล้วถอยหลังกลับมายืนท่าเดิม   ส่งเชือกเส้นหนึ่งให้คนข้างๆ    โดยให้เชือกเส้นที่มีผืนธงชาติอยู่ทางขวามือชายธงอยู่ระดับบ่า

ผู้กำกับลูกเสือ    สั่ง  “  กอง  –  วันทยาวุธ  ”

ลูกเสือ     ผู้ที่อยู่ในแถวทำวันทยาวุธทุกคน

                  ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือ    ทำวันทยหัตถ์ทุกคน

ลูกเสือ     ตัวแทนหมู่บริการ  1 คน  นำร้องเพลงชาติ    เมื่อเพลงชาติจบและ  ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว   ผู้ที่เข้าไปแก้เชือกก็จะเป็นผู้เข้าไปผูกเชือก ใช้ขั้นตอนการก้าวเท้าเข้า   และก้าวเท้าออกเหมือนการเข้าไปแก้เชือกแล้วกลับมายืนคู่กัน  ทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน   ลดมือลง   กลับหลังหัน   วิ่งกลับที่เดิม   นำอาวุธกลับมาทำวันทยาวุธ   เหมือนกับลูกเสือคนอื่น ๆ    

ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือ       เมื่อลูกเสือผู้ชักธงชาติลดมือลง     ผู้กำกับรองผู้กำกับก็ลดมือลงพร้อมกันด้วย

ผู้กำกับลูกเสือ    จะกลับไปยืนในตำแหน่งเดิมและสั่ง  “ เรียบ – อาวุธ  ”    

อาจจะสั่ง   “ เตรียมตัวสวดมนต์  ”   ด้วยก็ได้( หรือไม่สั่งก็ได้หากได้ปฏิบัติในการเปิดประชุมกองบ่อยครั้งโดย ลูกเสือจะสังเกตผู้กำกับ ถ้าผู้กำกับถอดหมวก  ลูกเสือก็จะปฏิบัติตาม  และยืนอยู่ในท่าตรง  เพื่อเป็นการเตือนให้ลูกเสือทุกคนปฏิบัติพร้อมกัน)   ส่วนผู้กำกับและรองผู้กำกับถอดหมวก

ลูกเสือ     จะยกอาวุธ   ให้โคนอาวุธอยู่ระหว่างปลายเท้าทั้งสองข้าง    และ ชิดเท้าขวา  พิงอาวุธไว้ที่แขนข้างซ้าย   ใช้มือขวาถอดหมวกและหนีบหมวกด้วยฝ่ามือทั้งสองข้าง     ให้ด้านในของหมวกอยู่ทางซ้าย     หันตราคณะลูกเสือแห่งชาติเข้าหาตัว  ตัวแทนหมู่บริการ  นำสวดมนต์    สงบนิ่ง    โดยหย่อนแขนทั้งสองลงมาด้านหน้า  ใช้มือขวาจับขอบหมวก  ให้ด้านในของหมวกหันเข้าหาตัว    ตราคณะลูกเสือแห่งชาติอยู่ทางขวาและใช้มือซ้ายจับที่หลังมือขวา    ในลักษณะประคอง

ผู้กำกับลูกเสือ      สั่ง “สวมหมวก”   (หรือไม่สั่งก็ได้หากได้ปฏิบัติในการเปิดประชุมกองบ่อยครั้งโดย ลูกเสือจะสังเกตผู้กำกับ ถ้าผู้กำกับสวมหมวก ลูกเสือก็จะปฏิบัติตาม  และยืนอยู่ในท่าตรง ) ผู้กำกับสั่ง   “  ตามระเบียบ –พัก  ”

ลูกเสือ    อยู่ในท่าตามระเบียบพัก

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]