วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าตาโปรแกรม Logbook ครู

27 ก.พ. 2018
8871

ในอีกไม่กี่เดือน คุณครูทุกท่านก็คงจะต้องได้เริ่มใช้โปรแกรม logbook เพื่อการประเมินวิทยาฐานะแล้วนะครับ วันนี้แอดมินครูเชียงราย ก็เลยนำหน้าตาโปรแกรมมาให้คุณครูเราได้ชมได้ศึกษากันก่อนครับผม

Logbook คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เป็นเอกสารที่สํานักงาน ก.ค.ศ. จัดทําขึ้นสําหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สําหรับข้าราชการครู สายงานการสอนตามคู่มือนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้การบันทึกลงในโปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่า “LogbookTeacher” ซึ่งต้องเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel

ศึกษาเรื่อง Logbook เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]