Logbook

แจกปก ฟอร์มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับเขียนมือ

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินครูเชียงรายมีหน้าปก Logbook สำหรับเขียนมือมาแจกครับผม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตอนนี้ทางผู้พัฒนาโปรแกรมก็ได้ดำเนินการสร้างโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่โปรแกรมก็ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างทางผู้พัฒนาโปรแกรมก็ได้พัฒนาแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ฟอร์มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับเขียนมือ แต่ก็มีคุณครูหลายท่านที่ไม่ถนัดการใช้โปรแกรม ก็เลยเกิดไอเดียสร้าง ฟอร์มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับเขียนมือ Logbook สำหรับเขียนมือขึ้นมาเพื่อให้คุณครูได้ทำการเขียนเองลงไปในเล่มก็ถือว่าเป็นการบันทึกเตรียมข้อมูลไว้ก็ถือว่าดีไปอีกอย่างครับผม วันนี้แอดมินก็เลยอยากจะมาแจกหน้าปก Logbook เขียนมือให้ลองนำไปใช้กันครับผม ตัวอย่าง สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดหน้าปก ฟอร์มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับเขียนมือ ไปใช้ได้ตามสบายเลยนะครับหรือจะนำไปแก้ไขใช้เป็นปกงานอื่นๆได้หมดเลยครับผม สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งไฟล์ JPG และไฟล์ Tiff ได้เลยครับผม ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1274K1ufGqy3etUree9npcE1KsMOSNVhj/view?usp=sharing  

ทดสอบกรอก Logbook ผ่าน Google Drive

สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาทดสอบการอัพโหลดไฟล์ Logbook ไปที่บริการของ Google ครับผม ซึ่งแอดมินครูเชียงราย จะทำการอัพโหลดไฟล์ ไปที่ Google Drive จากนั้นจะลองเปิดผ่าน Spread sheets แล้วทำการทดลองกรอกข้อมูล Logbook ดูนะครับ ว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่า ซึ่งการทดลองในได้ทำการทดลองกับ Logbook เวอร์ชั่น วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นะครับผม ย้ำว่านี่คือการทดลองนะครับผม ก่อนอื่นขอดาวน์โหลดไฟล์ logbook ก่อนครับ ได้ไฟล์ Logbook มาแล้วครับผม ต่อไปเราก็อัพโหลดไฟล์ Logbook เข้าไปที่ Google Drive ของเราครับผม ต่อไปเราจะมาลองเปิด Logbook ผ่าน Spread sheets กันครับ จากนั้นเราจะมาลองดูว่าเราจะสามารถกรอก Logbook ผ่าน Spread sheets ได้ไหมนะครับ หลังจากที่แอดมินครูเชียงราย ทดสอบกรอก Logbook ผ่าน Google Drive แล้วนั้นก็พบว่า […]

กรอก Logbook หน้าที่ 2 การมอบหมายงานสอน

กรอก Logbook หน้าที่ 2 การมอบหมายงานสอน การบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่ 2 ผู้ขอรับการประเมินต้องบันทึกการมอบหมายงานสอน ด้วยตนเองในแต่ละรายการ     1. ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกตัวเลขปีการศึกษาในกรณีที่ส่วนราชการกําหนด ให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีการศึกษา หรือบันทึกตัวเลขของปีงบประมาณ ในกรณีที่ส่วนราชการกําหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีงบประมาณ 2. ส่วนราชการที่กําหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น ปีการศึกษา ให้ระบุในช่องนี้ว่าเป็นภาคเรียนใด สําหรับส่วนราชการที่กําหนดให้นับเวลาปฏิบัติงานเป็นปีงบประมาณ ไม่ต้องกรอก ข้อมูลในช่องนี้ 3. ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อหน่วยงานการศึกษาที่ต้นสังกัด จะเป็นรูปแบบ รายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “หน่วยงานการศึกษา” จะปรากฎรายการให้เลือก  4. ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา/ ปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมายงานสอน   5. ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกชื่อระดับการศึกษาที่สอน จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลือง จะปรากฏปุ่มให้คลิกเลือกรายการ 6. ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน/สาขาวิชาที่สอน/วิชาที่สอน จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลือง จะปรากฏปุ่มให้คลิกเลือกรายการ 7. กรณีที่ส่วนราชการใดมีการกําหนดสาขาวิชา/กลุ่มวิชาที่สอน ให้ผู้ขอรับการประเมิน สังกัดส่วนราชการนั้นบันทึกชื่อสาขาวิชา/กลุ่มวิชาที่สอน ในปีการศึกษา ปีงบประมาณที่ได้รับ มอบหมายงานสอนนั้น  8. ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อวิชาที่สอน/วิชาที่อบรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี การศึกษา/ปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมายงานสอน  9. ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกจํานวนคาบต่อสัปดาห์หรือจํานวนชั่วโมงสอนทั้งหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา/ปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมายงานสอน กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายให้สอนมากกว่า 1 รายวิชา ให้บันทึกข้อมูล […]

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการกรอก Logbook ในหน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการกรอก Logbook ในหน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปเราจะมากรอก logbook ในหน้าที่ 1 กันนะครับ ซึ่งหน้านี้ก็เป็นหน้า ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก่อนที่เราจะกรอก logbook ให้เราตั้งค่า วันที่เวลา ในเครื่องของเราก่อนนะครับ โดยเข้าไปที่ Control Panel จากนั้นเลือก Region and Language ให้เป็นวันเวลาประเทศไทย จากนั้นกด OK นะครับ  ตัวอย่าง   ต่อไปเราก็จะมาการกรอก Logbook ในหน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล กันครับ ก่อนจะกรอกให้เราตั้งชื่อไฟล์ Logbook ให้เรียบร้อยตามบทความนี้ก่อนนะครับ >> การตั้งชื่อไฟล์ Logbook สำหรับครู และผู้อำนวยการ นี้นะครับ จากนั้นเราก็เริ่มกรอกข้อมูลได้เลยครับผม โดยเริ่มกรอกจากข้อมูลตั้งแต่ชื่อของเราไปจนถึงการรับรองข้อมูลตนเอง กรอกข้อมูลส่วนตัว Logbook หมายเหตุ ในส่วนตรงนี้ระบบจะเชื่อมโยงกันเองอัตโนมัตินะครับผม สรุปในหน้านี้ก็จะให้เรากรอกข้อมูลประมาณนี้ครับ 1. เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และคุณวุฒิของ ผู้ขอรับการประเมิน (ในการพิมพ์เลขที่บัตรประชาชน ให้พิมพ์เลขติดกัน […]

การตั้งชื่อไฟล์ Logbook สำหรับครู และผู้อำนวยการ

การตั้งชื่อไฟล์ Logbook สำหรับครู และผู้อำนวยการ การตั้งชื่อไฟล์ Logbook สำหรับครู หลังจากที่เราได้ทำการศึกษาคู่มือ Logbook เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็มาดาวน์โหลดโปรแกรม logbook ลงที่เครื่องของเราก่อนครับ เมื่อเราดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทำการตั้งชื่อไฟล์ก่อนเลยครับผม ตัวอย่างเช่น LTeacher–หมายเลข 13 หลัก–ชื่อ-นามสกุล ตัวอย่างเช่น “LTeacher–1234567891234–ณเดช-แสงชื่น การตั้งชื่อไฟล์ Logbook สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน (หลังจากตรวจสอบ Logbook ครู) สำหรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อทำการตรวจสอบ Logbook ของคุณครูที่ส่งมาให้ตรวจเรียบร้อยแล้วนั้น ให้ท่านผู้อำนวยทำการ Save As ไฟล์ใหม่ โดยเพิ่มปีการศึกษา ตามด้วยภาคเรียนลงไปได้เลยครับผม ตัวอย่างเช่น  LTeacher–หมายเลข 13 หลัก–ชื่อ-นามสกุล-ปีการศึกษา–ภาคเรียน ตัวอย่างเช่น “LTeacher–1234567891234–ณเดช-แสงชื่น-2561-1 ผู้อำนวยการโรงเรียนมีการตรวจสอบ logbook ของครูดังนี้ 1. การรับรองข้อมูลในตามรายการต่างๆ ในโปรแกรม logbook (แผ่นงานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,7) […]

ดาวน์โหลด คู่มือ Logbook

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกคู่มือ บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน  logbook สําหรับข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อขอประเมินวิทยฐานะ. เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อทำวิทยฐานะใหม่ ออกมาให้คุณได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติแล้วครับผม ดาวน์โหลด คู่มือ Logbook

ดาวน์โหลด โปรแกรม Logbook Teacher

เดือน กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานี้ทาง สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้คุณครูใช้ Log book อย่างเป็นทางการครับ สำหรับคุณครูท่านไหนที่จะส่ง ว. 21 หล้ง วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป คุณครูจะต้องมีไฟล์ Log book และใช้แบบฟอร์มใหม่ตามแนวทางใหม่นี้เท่านั้นครับ วันนี้แอดมินเลยอยากให้คุณครูเข้าไปดาวน์โหลด โปรแกรม Log book ตัวจริง พร้อมกับเอกสารคู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยฐานะของครูเราครับ เชิญดาวน์โหลด Logbook 7 ตุลาคม 2561 ล่าสุด คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม Log book 

หน้าตาโปรแกรม Logbook ครู

ในอีกไม่กี่เดือน คุณครูทุกท่านก็คงจะต้องได้เริ่มใช้โปรแกรม logbook เพื่อการประเมินวิทยาฐานะแล้วนะครับ วันนี้แอดมินครูเชียงราย ก็เลยนำหน้าตาโปรแกรมมาให้คุณครูเราได้ชมได้ศึกษากันก่อนครับผม Logbook คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เป็นเอกสารที่สํานักงาน ก.ค.ศ. จัดทําขึ้นสําหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สําหรับข้าราชการครู สายงานการสอนตามคู่มือนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้การบันทึกลงในโปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่า “LogbookTeacher” ซึ่งต้องเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ศึกษาเรื่อง Logbook เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรม LogbookTeacher

คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เป็นเอกสารที่สํานักงาน ก.ค.ศ. จัดทําขึ้นสําหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สําหรับข้าราชการครู สายงานการสอนตามคู่มือนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้การบันทึกลงในโปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่า “LogbookTeacher” ซึ่งต้องเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel For Windows โดยท่านสามารถ Download ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.otepc.go.th/LogbookTeacher ดาวน์โหลดคู่มือ 

กคศ.ออกคู่มือ logbook เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อทำวิทยฐานะใหม่

ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook forTeacher) ตัวอย่างการเขียน logbook ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู(Logbook for teacher) วันที่……………………เวลา……..ถึง เวลา…………….สถานที่………………. ผู้ร่วมวง PLC / ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้…………………………….จำนวน……..คน 1. งาน / เรื่อง …………………………………………………………………… 2. กิจกรรม……………………………………………………………………….. 3. บันทึกผลการเรียนรู้/องค์ความรู้ที่ได้รับ …………………………………………. 4. ประทับใจอะไรในครั้งนี้  ลงชื่อ…………………. ผู้รับรอง……………………… ดาวน์โหลด LogbookTeacher_06092560

คู่มือการใช้งาน Logbook สําหรับข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อขอประเมินวิทยฐานะ

คู่มือการใช้งาน Logbook สําหรับข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อขอประเมินวิทยฐานะ Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้ ฯลฯ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน ระบบการศึกษาของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในรูปแบบ “PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ดาวน์โหลด : คู่มือการใช้งาน Logbook สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ สำนักงาน

Loading...