วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

การพิมพ์ภาพฝ่ามือและระบายสีตกแต่งด้วยสีเทียน

การพิมพ์ภาพฝ่ามือและระบายสีตกแต่งด้วยสีเทียน

กิจกรรมการพิมพ์ภาพฝ่ามือ คือ การใช้สีเทียนหรือสีเมจิกลากตามรูปร่างลักษณะของฝ่ามือ และระบายสีตกแต่งตามจินตนาการ เป็นการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้คล่องแคล่ว และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา ทำงานศิลปะตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

จุดประสงค์

1. ใช้ฝ่ามือวางทับลงบนกระดาษวาดได้
2. ใช้มือจับสีเทียนลากเส้นไปตามโครงร่างของฝ่ามือได้อย่างคล่องแคล่ว
3. พิมพ์ภาพฝ่ามือและระบายตกแต่งด้วยสีเทียนได้อย่างคล่องแคล่ว
4. กล้ามเนื้อมือและสายตามีการประสานสัมพันธ์กัน

สื่อ/อุปกรณ์
1. กระดาษวาด
2. สีเทียน

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับเพื่อดู


Loading...