การพัฒนาโลกอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 (21st Century)

การพัฒนาโลกอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 (21st Century)  ซึ่งนักการศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมกันกำหนดสมรรถนะ (Competencies) ทักษะ (Skills) ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับคนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

1) ด้านทักษะ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
– การคิดสร้างสรรค์
– การสื่อสารและร่วมงานกับผู้อื่น
– การแก้ไขปัญหา

ทักษะชีวิตและการทำงาน
– การปรับตัว
– ทักษะสังคม
– การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
– ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

2) ด้านสาระวิชาหลัก (3 Rs)
– Reading (การอ่าน)
– Writing (การเขียน)
– Arithmetic (การคำนวณ)

โดยการสอนความรู้เชิงบูรณาการ โลก การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ สิทธิพลเมือง
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

3) ด้านคุณลักษณะ
– คุณลักษณะด้านการทำงาน การปรับตัว ความเป็นผู้นำ
– คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง
– คุณลักษณะด้านศีลธรรม ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สำนึกพลเมือง

ที่มา : นายเรวัต  ไพรัตนากร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ตรัง เขต 1 สรุปสาระสำคัญและเผยแพร่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Loading...