สรุปการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลในห้องเรียน-ปี-2566 สรุปการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลในห้องเรียน-ปี-2566

สรุปการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลในห้องเรียน ปี 2566 สำหรับการจัดการศึกษา

สรุปการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลในห้องเรียน ปี 2566 สำหรับการจัดการศึกษา

เนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทำให้นักการศึกษาพยายามนำศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จำนวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วันนี้ครูเชียงรายเลยอยากขอนำเสนอ สรุปการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลในห้องเรียน ปี 2566 สำหรับการจัดการศึกษา มาให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา (อังกฤษ Educational Technology) เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เอาวิชาการต่างๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากการออกแบบการสอนตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) โดยคำนึงถึงคุณลักษณะของผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียน 

เทคโนโลยีการศึกษา เป็นคำที่มาจากคำสองคำ คือ เทคโนโลยี ที่มีความหมายว่า เป็นศาสตร์แห่งวิธีการ ซึ่งมิได้มีความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่งเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง วัสดุและวิธีการด้วย เมื่อมาเชื่อมกับคำว่า การศึกษา เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายว่า การประยุกต์เครื่องมือ วัสดุและวิธีการไปส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้

สรุปการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลในห้องเรียน

 1. พ็อดคาสท์
  • เสริมการเรียนการสอนด้วยการให้ข้อมูลพื้นฐาน, อธิบายแนวคิด, และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในโลกจริง
 2. วิดีโอออนไลน์
  • แสดงการสาธิต, ตัวอย่างการประยุกต์ใช้, และเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ
 3. ความจริงเสมือนและความจริงเสริม
  • ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดื่มด่ำและโต้ตอบได้ เช่น การทัศนศึกษาเสมือนจริง และการจำลองสถานการณ์
 4. โซเชียลมีเดีย
  • สื่อสารและทำงานร่วมกัน ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Twitter และ Instagram
 5. กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
  • นำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบและภาพ, ใช้ภาพดิจิทัล และวิดีโอ
 6. อุปกรณ์พกพา
  • เข้าถึงทรัพยากรและเครื่องมือดิจิทัล เช่น แอป e-book
 7. การจำลองแบบออนไลน์
  • ให้ภาพสาธิต, ตัวอย่างการประยุกต์ใช้, และฝึกทักษะการแก้ปัญหา
 8. Gamification
  • การใช้คะแนน, กระดานผู้นำ, และกลไกเกมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
 9. การฉายภาพ
  • ให้นักเรียนเห็นภาพสาธิตวิธีการแก้ปัญหา ผ่านวิดีโอ
 10. การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล
  • ให้วิธีการเรียนรู้แบบโต้ตอบ และสร้างสรรค์ ผ่านวิดีโอ, แอนิเมชั่น, และแบบทดสอบ

เมื่อเรารวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน, ก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีเปิดประตูให้กับการเรียนรู้ที่มีความสร้างสรรค์, โต้ตอบ, และมีส่วนร่วมมากขึ้น

นวัตกรรมจากคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อการศึกษาในปี 2023 อาจประกอบด้วย

 1. Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR): การผสมผสานเทคโนโลยี AR และ VR เข้ากับการศึกษาทำให้นักเรียนสามารถเข้าสู่การเรียนรู้แบบภาคปฏิบัติได้มากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น เช่น การสำรวจโลกอาจารย์หรือจักรวาลในเชิงลึก, ห้องเรียนเสมือนจริง, หรือแม้กระทั่งการสร้างพื้นที่จำลองเพื่อการศึกษา.
 2. AI-driven Adaptive Learning Platforms: แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนและปรับตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โดยเทคโนโลยี AI จะช่วยวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียน.
 3. Blockchain in Education: ระบบบล็อกเชนสามารถใช้สำหรับการจัดเก็บและยืนยันประวัติการศึกษา เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในประวัติการศึกษาและเกียรติบัตรของนักเรียน.
 4. Remote Learning Platforms: เทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ระยะไกลที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้นักเรียนและครูสามารถติดต่อสื่อสารและมีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด.
 5. IoT in Classrooms: เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ทำให้สามารถรวมการเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน.
 6. Personalized Learning Dashboards: แดชบอร์ดที่สามารถปรับปรุงการเรียนรู้ตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน.
 7. Haptic Technology: เทคโนโลยีที่ใช้การสัมผัสเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทหรือการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์.
 8. Quantum Computing: การใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น การศึกษาปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์.
 9. Chatbots and Virtual Tutors: บอทแชทหรือตัวช่วยสอนเสมือนจริงที่สามารถตอบคำถามหรือสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนในเวลาจริง.
 10. Collaborative Virtual Workspaces: พื้นที่ทำงานเสมือนจริงที่นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงการหรือการศึกษากลุ่ม.

เหตุการณ์และความเป็นไปได้ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น แต่ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแน่นอนว่าในปี 2023 จะมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มาปรับปรุงการศึกษาได้อย่างม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *