วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

กําหนดการวันครู 2566 รูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ www.วันครู.com

15 ม.ค. 2023
207
กําหนดการวันครู 2566 รูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ www.วันครู.com

กําหนดการวันครู รับชมการถ่ายทอดสด งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

– พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์

– พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

– พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

– พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี

– พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2566 และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 “ระดับดีเด่น”

– การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6

– การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา และหน่วยงานอื่นๆ

กําหนดการวันครู 2566

สำหรับการจัดงานวันครูรูปแบบ Online ได้จัดกิจกรรมวิชาการ Online บน Platform วันครู ผ่านเว็บไซต์ www.วันครู.com แบ่งเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรก เป็นกิจกรรมก่อนงานวันครู เฟสที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 และเฟสที่ 3 เป็นกิจกรรมหลังงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 16 เมษายน 2566

สำหรับส่วนภูมิภาค กำหนดเป็นสัปดาห์วันครูดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยจัดระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2566 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค

ดร.สุดา สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา รักษาการ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการจัดงานวันครูที่ส่วนกลางในปีนี้ มีการประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัลระดับประเทศที่สำคัญ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 9 รางวัล สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 1 รางวัล และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 รางวัล เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับกิจกรรมทั้ง 3 เฟส นั้น เฟสแรก กิจกรรมก่อนงานวันครู เผยแพร่ Infographic ครูต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ และการเสวนาทางวิชาการ 6 เรื่อง เฟสที่ 2 กิจกรรมงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภายในหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดให้มีการเสวนาพิเศษ และการปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 และเฟสที่ 3 กิจกรรมหลังงานวันครู จัดให้มีการอบรมหลักสูตรออนไลน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ผ่านทางเว็บไซต์ www.วันครู.com รวมถึงรับชมนิทรรศการผลงานออนไลน์ของผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่นๆ มากกว่า 100 เรื่อง

ในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage Khurusaphaofficial” และอย่าลืมติด #วันครู2566 #พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ ผู้สนใจดูรายละเอียดการจัดงานวันครูได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th หรือ รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ได้ทาง YouTube Channel “khurusapha” ของคุรุสภา หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาตนเองผ่านนิทรรศการวิชาการออนไลน์ และการอบรมผ่านหลักสูตรออนไลน์ รวมทั้งส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ ตักบาตรออนไลน์ ได้ทาง www.วันครู.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 4.5]