วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู 2566 มีผลบังคับใช้แล้ว

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู 2566 มีผลบังคับใช้แล้ว

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู เกณฑ์ใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566. สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี ใช้กับการย้ายครู ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ย้ายครูสังกัด ศธ. 2ปี พ้นครูผู้ช่วยเขียนย้ายได้ทันที ยกเว้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สรุปเกณฑ์การย้ายครู ปี 2566 อัพเดท ใหม่ล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่ https://drive.google.com

ตัวอย่างเอกสารการเขียนย้ายครู และเขียนอย่างไรให้ได้ย้าย ปี 2566

รายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2566

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]