วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างเอกสารการเขียนย้ายครู และเขียนอย่างไรให้ได้ย้าย ปี 2566

ตัวอย่างเอกสารการเขียนย้ายครู เพื่อขอย้ายในปีการศึกษา 2566

เขียนย้ายยังไงให้ได้ย้าย

  1. เลือกโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่างตรงกับวิชาเอก
  2. ทำโครงการกิจกรรม 5 โครงการ
  3. งานที่ได้รับมอบหมาย 5 งาน
  4. เขียนปลายเปิด หมายถึง สถานศึกษาใดก็ได้
  5. ทำตามหลักเกณฑ์การย้ายที่ปลายทางกำหนด
  6. การรับรองเอกสาร ทุกหน้า
  7. ภาคผนวก รูป เกียรติบัตร รางวัล
ตัวอย่างเอกสารการเขียนย้ายครู และเขียนอย่างไรให้ได้ย้าย

ตัวอย่างไฟล์เอกสารการเขียนย้ายครู

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)

ตัวอย่างไฟล์เอกสารการเขียนย้ายครู

ตัวอย่างเอกสารการเขียนย้ายครู และเขียนอย่างไรให้ได้ย้าย

แบบคำร้องขอย้าย
แบบสารบัญเอกสารตามตัวชี้วัด
เอกสารประกอบการย้ายแบบใช้ทั่วไป
เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย
ตัวอย่างเอกสารประกอบการทำเล่มขอย้าย
หน้าปก

เครดิตเอกสาร ครูสุกัญญา การมงคล

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]