วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

กระดาษคําตอบ แบบปรนัย อัตนัย ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ปริ้นง่ายฟรี

กระดาษคําตอบ แบบปรนัย อัตนัย ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ปริ้นง่ายฟรี

กระดาษคําตอบ แบบปรนัย อัตนัย 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ปริ้นง่าย ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูเชียงราย มีกระดาษคําตอบ แบบปรนัย/อัตนัย 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อมาฝากคุณครูและผู้ที่สนใจครับ โดยสามารถดาวน์โหลดไปพิมพ์หรือเปิดบน iPad/แท็บเล็ต เพื่อใช้ทดลองทำข้อสอบเหมือนการสอบจริง ไฟล์มีทั้งแบบรูปภาพ JPG และ Acrobat PDF เลือกได้ตามต้องการ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ กระดาษคำตอบ แบบปรนัยและอัตนัย ในรูปแบบไฟล์ภาพ (jpg)

1. กระดาษคำตอบแบบตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 40 ข้อ 

2. กระดาษคำตอบแบบตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 60 ข้อ 

3. กระดาษคำตอบแบบตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 100 ข้อ 

4. กระดาษคำตอบแบบตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 40 ข้อ และอัตนัย 10 ข้อ

5. กระดาษคำตอบแบบตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 60 ข้อ และอัตนัย 10 ข้อ

ดาวน์โหลด กระดาษคำตอบ แบบปรนัยและอัตนัย ในรูปแบบไฟล์ PDF

1. กระดาษคำตอบแบบตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 40 ข้อ 

2. กระดาษคำตอบแบบตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 60 ข้อ 

3. กระดาษคำตอบแบบตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 100 ข้อ 

4. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 40 ข้อ และอัตนัย 10 ข้อ

5. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 60 ข้อ และอัตนัย 10 ข้อ

ที่มา Infopress

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น