วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ประกาศแล้วสนามสอบ ก.พ. 2565 เช็คศูนย์สอบ สถานที่สอบได้ที่นี่

17 พ.ย. 2022
425
ประกาศแล้วสนามสอบ ก.พ. 2565 เช็คศูนย์สอบ สถานที่สอบได้ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ สนามสอบ ก.พ.65 เช็คแต่ละศูนย์สอบ ที่นี่!

วันนี้เรารวบรวมวิธีตรวจสอบรายชื่อ ก.พ. 2565 ออนไลน์ง่าย ๆ ที่ผู้สมัครสามารถทำได้ด้วยตัวเอง พร้อมรายชื่อผู้สมัครสอบแต่ละศูนย์กัน

วิธีตรวจสอบ สนามสอบ รายชื่อ ก.พ. 65

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
 2. เลือกหัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท เท่านั้น)”
 3. กดเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”
 4. กรอกเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรหัสที่เป็นตัวเลขจากระบบ
 5. กดปุ่ม “ค้นหา”

ตรวจสอบรายชื่อ ก.พ.65 ของแต่ละศูนย์สอบ ที่นี่!

 1. ศูนย์สอบ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี คลิก
 2. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร คลิก
 3. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร คลิก
 4. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร คลิก
 5. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี คลิก
 6. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คลิก
 7. ศูนย์สอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คลิก
 8. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี คลิก
 9. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คลิก
 10. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย คลิก
 11. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ คลิก
 12. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง คลิก
 13. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คลิก
 14. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี คลิก
 15. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คลิก
 16. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิก
 17. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิก
 18. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา คลิก
 19. ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี คลิก

ตรวจสอบรายชื่อ ก.พ.2565 เช็ก วัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ.65 รอบ Paper and Pencil

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 คลิก

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]