วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

แจกใบงานสมุดเล่มเล็ก วันลอยกระทง 2565 ดาวน์โหลดฟรี

แจกใบงานสมุดเล่มเล็ก วันลอยกระทง 2565 ดาวน์โหลดฟรี

สวัสดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ www.anuthidas.com ที่ได้ทำการทำใบงานสมุดเล่มเล็ก วันลอยกระทง 2565 มาแบ่งปัน คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำผลงานของนักเรียนไปตกแต่งห้องเรียนหรือบริเวณบ้านประกอบกิจกรรมวันลอยกระทงได้อีกด้วย

การวาดภาพระบายสีเป็นกิจกรรม ส่งเสริมจินตนาการและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ และมีส่วนช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานที่สำคัญในวิชาศิลปะ เช่น สี เส้น รูปเรขาคณิต นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการฝึกสมาธิและพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

แจกใบงานสมุดเล่มเล็ก วันลอยกระทง 2565

ที่มา www.anuthidas.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]